Umów się na wizytę 500 801 004
poniedziałek – piątek 8:00 – 19:30

REGULAMIN

REGULAMIN

§1

1. Regulamin CENTRUM ZDROWIA I URODY określa organizację i zasady działania CENTRUM ZDROWIA I URODY ze stroną internetową www.cziu.pl, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 36.

2. CENTRUM ZDROWIA I URODY funkcjonuje w ramach Poradni Chirurgii Plastycznej oraz Pracowni Medycyny Estetycznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota z siedzibą w Warszawie. CENTRUM ZDROWIA I URODY oferuje kompleksowy pakiet usług z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, fachowe porady oraz konsultacje lekarskie, możliwość zakupu pakietów zabiegowych i produktów higieniczno-kosmetycznych oraz artykułów komplementarnych w stosunku do usług medycznych.

3. Godziny otwarcia CENTRUM ZDROWIA I URODY: od poniedziałku do piątku: 08:00 – 19:30, sobota: nieczynne. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, CENTRUM ZDROWIA I URODY będzie nieczynne.

§ 2

1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg, poradę oraz konsultację należy zgłosić się osobiście do CENTRUM ZDROWIA I URODY lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem CENTRUM ZDROWIA I URODY.

2. Zakup usługi w CENTRUM ZDROWIA I URODY jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez CENTRUM ZDROWIA I URODY oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

§ 3

1. Ceny zabiegów podane w cenniku, są cenami orientacyjnymi oraz mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

2. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

3. Ostateczną decyzję dotyczącą ceny zabiegu podejmuje osoba wykonująca zabieg.

§ 4

1. Za usługi świadczone w CENTRUM ZDROWIA I URODY płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

2. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie CENTRUM ZDROWIA I URODY najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

3. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, CENTRUM ZDROWIA I URODY traktuje to jako usługę zrealizowaną.

4. Zaproszenie upominkowe jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.

5. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, CENTRUM ZDROWIA I URODY nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

6. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu. Dopuszcza się przedłużenie ważności Zaproszenia upominkowego w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu CENTRUM ZDROWIA I URODY w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.

7. Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

§ 5

1. Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez CENTRUM ZDROWIA I URODY.

2. Zasady promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące promocji, w szczególności czas trwania, rodzaj, miejsce, promocyjne ceny, są każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.cziu.pl.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 6

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CENTRUM ZDROWIA I URODY zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu CENTRUM ZDROWIA I URODY nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na piśmie na adres Centrum Zdrowia i Urody, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa lub e-mail: recepcja@cziu.pl.