Umów się na wizytę 500 801 004
poniedziałek – piątek 8:00 – 19:30

KOLONOSKOPIA

Badanie kolonoskopii wymaga zgody Pacjenta. Aby ułatwić tę decyzję, przekazujemy informacje na temat przygotowania do badania, jego przebiegu i możliwych następstw, jak również na temat jego roli w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy kierować swe pytania do lekarza wykonującego badanie.

Sprzęt diagnostyczny firmy Karl Storz

NA CZYM POLEGA BADANIE I JAKI JEST JEGO PRZEBIEG

Badanie polega na wprowadzeniu giętkiej i gładkiej sondy przez kanał odbytu do jelita grubego. Kolonoskopia pozwala prześledzić wnętrze jelita grubego, ocenić wygląd błony śluzowej, ukształtowanie jej fałdów oraz zweryfikować obecność zmian chorobowych takich jak: zmiany zapalne, łagodne polipy, guzy nowotworowe czy malformacje naczyniowe. Samo wprowadzanie aparatu nie jest bolesne. W trakcie dalszych etapów badania, u niewielkiego odsetka pacjentów może wystąpić ból wywołany przez pociąganie krezki – wiotkiej błony, na której zawieszone jest jelito grube lub ból związany z koniecznością podania do światła jelita powietrza, które rozprężając jelito umożliwia badanie. Samo wystąpienie bólu i jego nasilenie jest indywidualnie zmienne i zależy od takich cech jak: układ anatomiczny jelita (tzn. mniej lub bardziej skręcona esica) lub obecność zrostów po przebytych operacjach np. ginekologicznych. Znieczulenie miejscowe stosowane jest jako standard i polega na pokryciu końcówki aparatu środkiem znieczulającym w postaci żelu, jest ono wystarczające w przypadku większości badań. Alternatywą dla znieczulenia miejscowego jest znieczulenie ogólne, które zapewnia pełną analgezję. Kwalifikację do znieczulenia ogólnego przeprowadza anestezjolog, kierując się aspektami zdrowotnymi. W trakcie badania może zaistnieć potrzeba pobrania wycinków ze ściany jelita grubego w celu oceny mikroskopowej (biopsja endoskopowa) lub usunięcia polipów (polipektomia endoskopowa). Takie postępowanie jest warunkiem rozpoznania szeregu istotnych chorób tego odcinka przewodu pokarmowego. Pobranie wycinków jest niebolesne.

CZAS BADANIA

Czas badania jest indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi około 30 minut.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Każda procedura medyczna, w tym kolonoskopia, wiąże się z ryzykiem niepożądanych zdarzeń. Występują one rzadko. Ich częstość ocenia się na 0,35%. Najpoważniejszymi są: 
*perforacja jelita;
*zapalenie otrzewnej;
*krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej ( np, po usunięciu polipów);
*omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo- naczyniowego oraz oddechowego;
*chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawanym  każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami  zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami;
*część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia
krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej;
*niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek
znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafitaktyczny).

• ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

PO BADANIU

Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Pacjenta objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. W przypadku stosowania znieczulenia ogólnego nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu oraz nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu. Konieczna jest opieka drugiej osoby. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego zalecane jest by nie prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

*Wymagana jest obecność osoby trzeciej (towarzyszącej).

CENNIK
KOLONOSKOPIA 320,00 zł
ZNIECZULENIE DO KOLONOSKOPII 200,00 zł

W celu zapisania się na zabieg oraz uzyskania bardziej szczegółowej informacji na temat kolonoskopii prosimy skontaktować się z naszym zespołem specjalistów telefonicznie bądź mailowo.

Telefon: + 48 500 801 004

E-mail: recepcja@cziu.pl

Nasi eksperci odpowiedzą, na pytania, a także pomogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Do pobrania:

Przygotowanie do badania z preparatem Fortrans

Przygotowanie z preparatem CitraFleet

Przygotowanie z preparatem Eziclen