Umów się na wizytę 500 801 004
poniedziałek – piątek 8:00 – 19:30

GASTROSKOPIA

Badanie wymaga zgody Pacjenta. Aby ułatwić tę decyzję, poniżej przekazujemy informacje na temat przygotowania do badania, jego przebiegu i możliwych następstw, jak również na temat jego roli w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy kierować  pytania do lekarza wykonującego badanie.

 

Sprzęt diagnostyczny firmy Karl Storz

NA CZYM POLEGA BADANIE I JAKI JEST JEGO PRZEBIEG

Przed rozpoczęciem badania gardło Pacjenta zostanie znieczulone lekiem w postaci aerozolu. Pozwoli to ograniczyć dyskomfort związany z wprowadzaniem endoskopu. Badanie będzie przeprowadzone w pozycji leżącej na lewym boku. Na początku Pacjent będzie poproszony o przygięcie głowy oraz delikatne zaciśnięcie zębów na ustniku, przez który wprowadzany będzie endoskop. Sam endoskop (gastroskop) jest cienkim, giętkim i gładkim instrumentem o średnicy ok.1,0 cm. Dzięki silnej żarówce, specjalnemu układowi optycznemu oraz miniaturowej kamerze zainstalowanej w endoskopie możliwe jest dokładne uwidocznienie wewnętrznej powierzchni górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy). Z uwagi na to, że w trakcie badania do żołądka wprowadza się niewielką ilość powietrza, pojawić się może uczucie wzdęcia i odbijanie. Są to zjawiska normalne w trakcie badania i ustępują zaraz po jego zakończeniu.W trakcie gastroskopii może pojawić się potrzeba pobrania wycinków z przewodu pokarmowego w celu oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa, lub innych zmian, co ma zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia lub pod kątem zakażenia częstym patogenem przewodu pokarmowego – bakterią Helicobacter pylori. Pobieranie takich wycinków jest niebolesne.

CZAS BADANIA

Czas badania jest indywidualnie zmienny i przeciętnie wynosi około 15 minut.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

W chwili rejestracji Pacjent otrzyma instrukcje jak przygotować się do badania. Bardzo prosimy o dokładne przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji, jest to jednym z warunków powodzenia badania.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

W trakcie gastroskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej rzadko możliwe jest wystąpienie następujących powikłań:

*perforacja (przedziurawienie) przełyku, odma i zapalenie śródpiersia;
*perforacja żołądka lub dwunastnicy, zapalenie otrzewnej;
*krwotok z przewodu pokarmowego; 
*omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym, inne powikłania ze strony układu sercowo- naczyniowego oraz oddechowego (np. niewydolność krążeniowo- oddechowa);
*możliwość wymiotów i zachłyśnięcia się treścią z żołądka następstwem którego może być zachłystowe zapalenie płuc;
*chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem poddawanym
każdorazowo dezynfekcji i/lub sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości zarażenia wirusami
zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) lub innymi drobnoustrojami;
*część z ww. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej lub klatki piersiowej, przetoczenia
krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo- oddechowej;
*niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć, np. reakcja uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, po wstrząs anafilaktyczny).

•ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, zakończyć zgonem.

PO BADANIU

Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Prosimy Państwa, żeby przez co najmniej 60 min po badaniu nic nie jeść i nie pić, a przez dwie godziny unikać gorących posiłków i płynów. Jeśli badanie było wykonywane w znieczuleniu ogólnym, zalecenie unikania posiłków i płynów może obowiązywać dłużej, zgodnie z zaleceniami lekarza anestezjologa.

*Wymagana jest obecność osoby trzeciej (towarzyszącej).

CENNIK

GASTROSKOPIA 200,00 zł
ZNIECZULENIE DO GASTROSKOPII 200,00 zł

W celu zapisania się na zabieg oraz uzyskania bardziej szczegółowej informacji na temat gastroskopii, prosimy skontaktować się z naszym zespołem specjalistów telefonicznie bądź mailowo.

Telefon: + 48 500 801 004

E-mail: recepcja@cziu.pl

Nasi eksperci odpowiedzą, na pytania, a także pomogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Do pobrania:

Przygotowanie do gastroskopii